Forum sitemiz tekrardan aktif hale gelmiştir! İlginiz için çok teşekkürler!.. (MAYIS 2018)

Paylaş
Aşağa gitmek
avatar
Admin
Admin
Admin
Erkek
Mesaj Sayısı : 776
Yaş : 34
Web Site : https://usahan.com
Cİinsiyet : Erkek
itibar : 0
Puanlar : 9
Kayıt tarihi : 09/02/08

topic 1 AV TEZKERESİ

Bir Perş. Şub. 14, 2008 1:25 am

  AV TEZKERESİ

  Avcılık yapmak istiyorsanız av tezkeresi almak zorundasınız. Bu tezkere illerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar tarafından verilir. Her hangi bir yerden alınmış av tezkeresi Türkiye'nin her yerinde avlanmak için muteberdir.

  a) Av tezkereleri 5 yıl için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer
  b) Av tezkereleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.
  c) Her avcı tezkeresini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.
  d) Av tezkeresinde ve ya yivsiz tüfek sahiplik belgesinde kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta ve müsadere edilmektedir.

  A) AV TEZKERESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  a) Adli Sicil Belgesi,
  b) 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  c) İkametgah belgesi.
  d) Sağlık raporu.
  e) Dilekçe
  f) Avcılık Sertifikası (İlk Defa Alacak Kişilerden)

  B) AV TEZKERESİ VEYA YİVSİZ TÜFEK SAHİPLİK BELGESİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER:

  (2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)

  a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.
  b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.
  c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.
  d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
  e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.
  f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
  g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
  h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.
  I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.
  i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.
  j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.

  C) AV TEZKERESİ VE YİVSİZ TÜFEK SAHİPLİK BELGESİ İÇİN ÖDENECEK HARÇ VE KART BEDELLERİ:

  1- Av tezkeresi harç bedeli:
  a) Avcı Cemiyetlerine dahil olanlar: 5 x 8.080.000= 40.400.000 TL.
  b) Avcı Cemiyetlerine dahil olmayanlar: 5 x 10.120.000= 50.600.000 TL.
  2) Av tezkereleri için kart bedeli: 2.000.000 TL.
  3) Yivsiz tüfek sahiplik belgesi: Bu belge için harç ödenmez. Kart bedeli 2.000.000 TL.


_________________
Admin Instagram Profili (usahans)    farao

Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz