Forum sitemiz tekrardan aktif hale gelmiştir! İlginiz için çok teşekkürler!.. (MAYIS 2018)

Paylaş
Aşağa gitmek
avatar
Admin
Admin
Admin
Erkek
Mesaj Sayısı : 776
Yaş : 34
Web Site : https://usahan.com
Cİinsiyet : Erkek
itibar : 0
Puanlar : 9
Kayıt tarihi : 09/02/08

topic 2 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı 28.07.2006

Bir Salı Mart 04, 2008 8:44 pm
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı 28.07.2006MADDE 1 – 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile
Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetkilendirilmiş aile hekimleri

MADDE 26 – Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren,
üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde herhangi
bir suretle istihdam edilen, bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan ve bu
Yönetmelikteki fiziki ve teknik şartları temin eden hekimlere, kendi görev
ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, kendilerinin talebi ve
kurumlarının teklifi üzerine valiliklerce aile hekimliği yetkisi verilir.
Yetkilendirme sonrası hizmete özel sözleşme ile göreve başlatılır.
Yetkilendirilmiş aile hekimi aile hekimliği uygulamasına yönelik mevzuat
çerçevesinde görev yapar.

Yukarıda sayılan hekimlerden kendilerine aile hekimliği yetkisi verilmemiş
olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk
müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa
süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Yine çalışana sevk, reçete ve
rapor gerektiğinde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte
aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi
zorunludur. Birinci fıkrada sayılan kurumlarda aile hekimi seçme hakkı
saklıdır. Ancak yetkilendirilmiş aile hekimi olmamalarına rağmen Toplum
Sağlığı Merkezinde çalışan hekimler bölge dışından gelen hastalara birinci
basamak sağlık hizmeti verebilirler."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan 2 nci maddenin birinci
fıkrasının (A) bendinin 1 sayılı listesinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile hekimliği eğitimi alarak
sertifika sahibi olan ve birinci aşama uyum eğitimi verdiğini belgeleyen
uzman tabip veya tabiplere, eğitici olarak katıldığı her bir eğitim için il
içi 1000 puan, il dışı 1500 puan aile hekimliği yerleştirmelerinde
kullanılmak üzere hizmet puanına eklenir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan 2 nci maddenin birinci
fıkrasının (A) bendinin 2 sayılı listesinin üçüncü paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Bütçe imkanlarının uygun olması, Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının
uygun görüşü halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte pilot ilde
tam gün serbest çalıştığını belgeleyen uzman tabip ve tabiplerden birinci
basamak özel sağlık kuruluşlarında (muayenehane ve poliklinik gibi) tababet
mesleğini serbest olarak icra ettiği mahal (mekan) ile sınırlı kalmak
kaydıyla, aile hekimliği uygulamasına başlamak üzere sözleşme yapılabilir.
Pilot ilde serbest çalışan tabip veya tabipler için izin alınan
kadro/pozisyon sayısından fazla müracaat olması halinde kura ile sıralama
yöntemine başvurulur."

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 3 üncü maddesi 6/7/2005 tarihinden geçerli olmak
üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

_________________
Admin Instagram Profili (usahans)    farao

Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz